Art per créixer

gallery/logoaxc_clr

Entra a l'Associació --->

Art per créixer      

Mètode 'Música per Créixer'

"Música per créixer" és una metodologia dirigida a nens i nenes de  0 a 3 anys, fruit de la investigació de molts anys de treball utilitzant metodologies prestigioses com la de Willems o la de Martenot.

S’ha elaborat  guiats pels resultats pràctics una pedagogia musical per a tots els nens i nenes dotats o no per la música

Només  mirant al nostre voltant veiem que el so i l’ésser humà estan units. El home i la dona sempre han sentit la necessitat de crear, expressar o escoltar música.

Els sons de la natura, el mar l’aigua del riu, el cant dels ocells, el so del vent o del foc, són els precursors.

 

Es interessant que fem participar els nostres nadons del món sonor i d’una manera natural iniciem una sensibilitat musical desenvolupant totes les qualitats musicals i humanes que porten dins.

 

Gardner ens diu que la música estimula totes les intel·ligencies, i Piaget ens parla d’una etapa sensoriomotriu dels 0 als 2 anys en la que els processos simbòlics tenen un paper molt important, i en la que el nen/a aprèn per mitjà de les seves percepcions i accions. Un altre etapa dels 2 als 4 anys en la que el joc simbòlic i la imitació són importants per el pensament.

 

Segons la teoria de Willems, la música forma una relació directa amb l’ésser humà partint dels principis de la vida: així, la part fisiològica correspon al ritme, la part afectiva i/o emocional correspon a la melodia, i la part mental i/o espiritual correspon a l’harmonia.

 

Del seu naixement els infants viuen envoltats de tota mena d’imatges sonores captan els sorolls i els sons musicals. Es tracta de diferenciar i aprendre a escoltar potenciant la relaxació.

 

Els infants estan plens de receptivitat cap els fenòmens externs, i és el moment de despertar a l’audició dels sons aprenent a escoltar introduint la pau i l’alegria de viure per mitjà de la música.

 

Escoltant els sons de la natura, amb el cant, els contes musicals, l’audició dels principals instruments i de la música escollida, escoltant i utilitzant els instruments de percussió, introduint la imaginació i la sensibilitat amb els titelles en l’audició, treballant les campanes, la relaxació estàtica i amb moviment.

 

No podem oblidar la importància de la iniciació del moviment, l’alegria del ritme i de les danses, i així desvetllarem l’amor a la música, el aprendre a escoltar, l’expressió dels sentiments, el respecte i la pau interior.

 

Avantatges en el desenvolupament global de l’infant:

  • Desvetllar en ell l’amor, l’alegria i la sensibilitat auditiva.
  • Potenciar la memòria i l’atenció.
  • Afavorir el llenguatge
  • Desenvolupar l’expressió i potenciar la intel·ligència abstracte amb el moviment .
  • Iniciar-se en la relaxació
  • Afavorir l’expressió del món intern.

Respostes a la música

 “La música (símbol viu de l’harmonia del món) pot ser una introducció al propi coneixement”

  • Psicològiques
  • Comunicació
  • Sociabilització

De la mateixa manera que un nen/a aprèn a parlar abans d’escriure, pot també aprendre a cantar i a expressar el ritme abans d’iniciar l’aprenentatge del solfeig, d’un instrument o de la dansa.

Es una excel·lent preparació per una educació musical concreta

gallery/logomxct
gallery/mpc

(Click: Acceda al PDF)

gallery/titella_nico001
gallery/cascavells001
gallery/maracas002
gallery/campanes02
gallery/flor
gallery/logoaxc
gallery/logoaxc
gallery/flor
gallery/logoaxc
gallery/flor
♪     ♫       ♬     ♫       ♪  ♪                ♪   ♬  ♫

       ♬            ♪                   ♪     ♫

Música i Valors (Annexa MxC)

 !