Art per créixer

gallery/logoaxc_clr

Entra a l'Associació --->

Art per créixer      

L'Art i els Valors'

 

L’art, en especial la música, és el millor camí per educar.

 

Educar només la ment no es el que podem pretendre si volem una formació completa.

 

La importància de l’art, especialment la música, en l’educació dels infants més petits sembla actualment poc valorada, i molt sovint queda com quelcom lúdic, divertit, però poc profund..

 

La música porta en ella mateixa les virtuts més importants.

 

A través de ella els més petits poden iniciar un camí clar, i créixer en la formació i desenvolupament de la seva personalitat i el seu equilibri emocional.

 

Per mitjà de la música podem desvetllar i fer viure aquests valors intrínsecs del ésser humà  en els  més petits, exercicis relaxació, amb els sons d’instruments auditius, de moviment, introduïts pel joc simbòlic, contes musicals, cançons, petites danses...

 

Retrobar la natura i tot el que comporta els seus sons com a precursors de la música, fruir de la pau com a eix principal de totes les altres virtuts.  

 

L’art pot ser un excel·lent canal per aconseguir més felicitat, i veure la vida d’un altre manera més lleugera, però més forta alhora.

 

Per això els nostres educadors tenen la possibilitat de acostar-se a la seva pròpia essència, i poder transmetre tot aquest potencial interior. Es important veure  que tots nosaltres tenim molt. Desenvolupar, descobrir, compartir, sense fer cas del entorn, fins el últim dia dels nostres dies.

 

 

 

 

gallery/bombolla3
gallery/flor_ampli003